UPPVISNING PÅ SQUAREDANSENS DAG

Lördagen 25 augusti 2001