Sök på orebrosquaredancers.se

Det är vi som är styrelsen

Bild på styrelsemedlemmar
Övre raden Ingrid Löf, Karin Pahlin och Elisabeth ”Essa” Wallin
Nedre raden: Torbjörn Gerelius, Emelie Andersson och Christer Fallquist
På bilden saknas Ingela Johannesson.